NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Paluke Bangaramayenaa April 17 2024 Episode 204: అభితో రానని చెప్పి ఊరికి బయలుదేరుతున్న స్వర…

Paluke Bangaramayenaa Today Episode  April 17 2024 Episode 204 highlights

Paluke Bangaramayenaa April 17 2024 Episode 204:  తన కోణంలో తను కరెక్టే కాబట్టి మీరు తనని తప్పు పట్టకండి తను నన్ను నా మాటలను నమ్మనందుకు నాతో ఊరికి రానందుకు మీరేమీ బాధపడొద్దు స్వర నీకు కూడా బాధ పెట్టకండి తనని బాగా చూసుకోండి పసి బిడ్డను చూసుకున్నంత జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని అభి అంటాడు. నీ భార్య మీద నీకు ఎంత ప్రేమ తను నిన్ను అంతలా అనుమానిస్తున్న తనను నువ్వు ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నావు భర్త అంటే నీలాగే ఉండాలి అని బామ్మ అంటుంది. స్వరని ఇక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్లడం తప్పడం లేదు చాలా సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేయాలి స్వర వైజయంతితో కలవకుండా చూడాలి ఇక్కడి విషయాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలిసేలా స్వరకి సెక్యూరిటీలా ఒక మనిషిని ఏర్పాటు చేయాలి అని అభి అనుకుంటూ వెళ్లిపోతూ ఉంటాడు. అభి కార్ దగ్గరికి వచ్చి చూసేసరికి స్వర కార్లో ఉంటుంది. నువ్వేంటి కారులో ఉన్నావు అని అడుగుతాడు అభి.

Paluke Bangaramayenaa Today Episode  April 17 2024 Episode 204 highlights
Paluke Bangaramayenaa Today Episode  April 17 2024 Episode 204 highlights

నువ్వు నాతో వస్తున్నావా అని అడుగుతాడు అభి. అది ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా కారులో కూర్చుంటే అర్థమవుతుంది కదా అని స్వర అంటుంది. నువ్వు నాతో రానని చెప్పావు కదా అని అభి అంటాడు. రాకపోతే మీరు అక్కడ హ్యాపీగా ఉంటానని చెప్పారు కదా నేను ఇక్కడ బాధపడుతూ కూర్చుంటే మీరు అక్కడ సంతోషంగా ఉంటే చూస్తూ ఊరుకుంటానా అందుకే నేను కూడా వస్తున్నాను అని స్వర అంటుంది. నా సంతోషాన్ని పాడు చేయడానికి వస్తున్నావా అని అంటాడు అభి.లేకపోతే మిమ్మల్ని సంతోష పెట్టడానికి వస్తున్నానని అనుకుంటున్నారా చూసింది చాలు లగేజ్ కారులో పెట్టండి బయలుదేరుదాం అని అంటుంది స్వర.కారులో వెళుతుండగా అభి స్వరని విసిగించడానికి పాటలు పాడుతూ ఉంటాడు. అభి సార్ కి ఇష్టం లేకుండా నేను ఊరికి వస్తున్నానని కొంచెం ఎక్కువ చేస్తున్నారు ఇలాగే ఉంటే తర్వాత నా పని అయిపోతుంది నా ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేసినట్టు నటించి ఒక వార్నింగ్ ఇద్దాం అని అనుకుంటుంది స్వర.

Paluke Bangaramayenaa Today Episode  April 17 2024 Episode 204 highlights
Paluke Bangaramayenaa Today Episode  April 17 2024 Episode 204 highlights

తన అలా మాట్లాడుతూ ఉండగా ఆర్య అతనికి ఫోన్ చేస్తాడు. తను నాటకం ఆడుతుందని అభికి తెలిసిపోతుంది.కోపం తగ్గించుకొని ఫోన్ మాట్లాడు అని అంటాడు అభి. ఎందుకు ఫోన్ చేసావ్ ఇప్పుడే కదా ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరాము అప్పుడే క్షేమ సమాచారం తెలుసుకోవాలా అని అంటుంది స్వర. ఆర్య ఫోన్ కట్ చేస్తాడు. ఆర్య లోపలికి వెళ్లి స్వర తిట్టింది అని చెప్తాడు. పానకంలో పుడకలా ఫోన్ చేస్తే తిట్టక ఏం చేస్తుంది అని బామ్మ అంటుంది. ఇంతలో ఒక కారు వస్తుంది. అభి వాళ్ళు తిరిగి వెనక్కి వచ్చేసారా అని యశోద అంటుంది. నువ్వు అనవసరంగా కంగారు పడకు అని బామ్మ అంటుంది. ఆ కార్ నా కోసం వచ్చింది నేను హాస్టల్ కి వెళ్తున్నాను అని ఆర్య అంటాడు. ఎందుకు ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా అని అంటుంది యశోద. ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి చదువుకోవాలి అని అంటాడు ఆర్య. నిజంగా చదువుకోడానికేనా లేక మా ఇంట్లో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా అని అడుగుతుంది చందన. నాకేమీ ఇబ్బంది లేదు కలిసి చదువుకోడానికే వెళుతున్నాను అని అంటాడు ఆర్య. ఆర్య వెళ్ళిపోతాడు.ఏంటో తలోదారి వెళ్ళిపోతున్నారు అని అంటుంది యశోద. స్వర ఇక్కడే ఉంటే అయిపోయేది అని అంటుంది చందన. అవును నిజమే అని అంటాడు రవీంద్ర.

Paluke Bangaramayenaa Today Episode  April 17 2024 Episode 204 highlights
Paluke Bangaramayenaa Today Episode  April 17 2024 Episode 204 highlights

అయితే నువ్వు మీ పుట్టింటికి వెళ్ళు మా చందన ఇక్కడే ఉంటుంది అని అంటుంది బామ్మ. నేను ఎందుకు పుట్టింటికి వెళ్తాను చందన ఎందుకు ఇక్కడే ఉంటుంది అని అంటాడు రవీంద్ర. మరి అభి అక్కడికి వెళ్తే స్వర ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటుంది అని అంటుంది బామ్మ. అంటే వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకోవడం లేదు కదా గొడవలు అయితాయేమో అని చందన ఉద్దేశం అని చెప్తాడు రవీంద్ర. చందన ఆలోచించింది కూడా నిజమే కావచ్చు అత్తయ్య అని అంటుంది యశోద. భార్యాభర్తలు అన్నాక గొడవ పడరా అసలు గొడవలు ఉన్నచోటే ప్రేమ ఉంటుంది అని అంటుంది బామ్మ. కట్ చేస్తే, అభి వాళ్ళు వెళ్లే కార్ మధ్యలో ఆగిపోతుంది. డ్రైవర్ దిగి చూసి నేను వెళ్లి మెకానిక్ ని తీసుకొస్తాను మీరు ఈ పక్కనే ఉన్న డాబా లో ఏమైనా తినండి అని అంటాడు. నాకు ఆకలిగా లేదు నేను రాను అని అంటుంది స్వర. మీరు ఒక్కరే ఇక్కడ ఉండకండి ఎందుకంటే పక్కన అడిగి ఉంది అని అంటాడు డ్రైవర్.

Paluke Bangaramayenaa Today Episode  April 17 2024 Episode 204 highlights
Paluke Bangaramayenaa Today Episode  April 17 2024 Episode 204 highlights

అందులో చిరుతపులులు నక్కలు తోడేలు ఉన్నాయి దారి తప్పి ఇటు వస్తే మీరు ఒక్కరే ఉంటే ప్రమాదం అని అంటాడు. మేం వెళ్తాము నువ్వు మెకానిక్ ని తీసుకురా అని అంటాడు అభి. పదా మనం వెళ్దామని అభి స్వరతో అంటాడు. నేను రానని చెప్పాను కదా అని అంటుంది స్వర. నువ్వు ఒక్కదానివే ఇక్కడ ఉంటే ప్రమాదం అని చెప్పాడు కదా అసలే పులులు ఉన్నాయంట అని అంటాడు అభి. నాకేమీ భయం లేదు నేను రాను అని అంటుంది స్వర. అయితే నేను కూడా వెళ్ళను అని అభి అక్కడే ఉంటాడు.

Paluke Bangaramayenaa Today Episode  April 17 2024 Episode 204 highlights
Paluke Bangaramayenaa Today Episode  April 17 2024 Episode 204 highlights

కొద్ది సమయం తర్వాత డ్రైవర్ అభి కి ఫోన్ చేసి ఈ చీకట్లో మెకానిక్ ఎవరు లేరు రేపు పొద్దున మెకానిక్ ని తీసుకొని వస్తాను మీరు డాబా లో ఉండండి అని అంటాడు. అభి స్వరతో మనం డాబా కి వెళ్దాం పద ఇప్పుడు మెకానిక్ ఎవరు లేరంట అని అంటాడు. నేను రాను అని చెప్పాను కదా అని అంటుంది స్వర. నాకు ఆకలేస్తుంది అని అంటాడు అభి. అయితే మీరు వెళ్లి తినండి అని అంటుంది స్వర. నేను ఒక్కడినే వెళ్లే వాడినైతే ఎప్పుడో వెళ్లేవాడిని ఇక్కడ ఒక్కదానివి ఉంటే ప్రమాదం నువ్వు కూడా రా అని అంటాడు అభి.

Related posts

Pavitra Jayaram: ప్లీజ్ అలా మాట్లాడకండి.. పవిత్ర జయరాం కూతురు ఎమోషనల్ కామెంట్స్..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న అభినవ్ గోమఠం కామెడీ మూవీ.. మరో మైలురాయి దాటేసిందిగా..!

Saranya Koduri

Padamati Sandhya Ragam: నేను చేసే ఆ పనిని భరిస్తాడు.. అందుకే అతను నాకు ఇష్టం.. సంధ్య ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!

Saranya Koduri

Small Screen: గృహప్రవేశం చేసుకున్న బుల్లితెర నటి.. వీడియో వైరల్..!

Saranya Koduri

Chandu: సీరియల్ ని మించిన ట్విస్టులు.. ఇద్దరి పెళ్ళాల ముద్దుల మొగుడు చందు లవ్ స్టోరీ..!

Saranya Koduri

Shobha Shetty: అవకాశాలు లేక.. పైట చెంగు జార వేస్తున్న శోభా శెట్టి..!

Saranya Koduri

NTR: కెరీర్ మొత్తంలో జూ. ఎన్టీఆర్ ను బాగా బాధ‌పెట్టిన మూడు సినిమాలు ఇవే!

kavya N

Allu Arjun: మెగా ఫ్యామిలీకి ఊహించ‌ని షాకిచ్చిన అల్లు అర్జున్‌.. ఆ గ్రూప్ నుంచి ఎగ్జిట్‌..?!

kavya N

Anasuya Bharadwaj: పెళ్ళాంకో న్యాయం చెల్లికో న్యాయమా.. ఆ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ పై రెచ్చిపోయిన అన‌సూయ‌!

kavya N

Santhosham Movie: సంతోషం మూవీలో నాగార్జున కొడుకుగా యాక్ట్ చేసిన బుడ్డోడు ఇప్పుడెలా ఉన్నాడో చూస్తే స్ట‌న్ అయిపోతారు!

kavya N

Narendra Modi Biopic: వెండితెర‌పై న‌రేంద్ర మోదీ బ‌యోపిక్‌.. ప్ర‌ధాని పాత్ర‌లో పాపుల‌ర్ యాక్ట‌ర్‌!?

kavya N

Chandu: అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు చందు నుంచి నాకు మెసేజ్ వచ్చింది.. కరాటే కళ్యాణి షాకింగ్ కామెంట్స్..!

Saranya Koduri

Big Boss: బిగ్ బాస్ లవర్స్ కి సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. సీజన్ 8 ప్రారంభం అప్పుడే..!

Saranya Koduri

Trinayani: పవిత్ర నా జీవితాన్ని బుగ్గు పాలు చేసింది.. చందు మరణం పై స్పందించిన భార్య..!

Saranya Koduri

Bigg Boss Ashwini: సోషల్ మీడియాలో బిగ్ బాస్ అశ్విని హంగామా.. తగ్గేదేలే అంటుంది గా..!

Saranya Koduri