NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Krishna Mukunda Murari March 12 2024 Episode 416: ముకుంద చనిపోయిందా.? కృష్ణ కోసం ఆదర్శ్ ని ఎదిరించిన మురారి..

Krishna Mukunda Murari Today Episode March 12 2024 Episode 416 highlights

Krishna Mukunda Murari March 12 2024 Episode 416: ముకుంద అందరి ముందు తన మనసులో మాటని బయటికి చెప్పడంతో, కృష్ణ ఆదర్శ్ ముకుందా మురారి ల మధ్య పెద్ద గొడవే జరుగుతుంది. అన్నిటికీ సైలెంట్ గా మురారి ఏమి చేయలేక సైలెంట్ గా ఉంటాడు ఇక ఆదర్శ మాత్రం కృష్ణని తప్పంతాటికి కారణం నువ్వే అన్నట్టు మాట్లాడుతాడు ఇక ముకుంద కూడా కృష్ణ చేసింది తప్పు అన్నట్టు మాట్లాడుతుంది. ఇక కృష్ణ మురుకుంద మీద తిరగబడుతుంది. ముకుంద నాకిష్టం లేని జీవితంలో నన్ను ఇరికించాలని చూస్తున్నారు ఎన్ని రోజులు వచ్చుకోవాలి ఇక నా వల్ల కాదని అందుకే ఈరోజు నా మనసులో మాటను బయటకు చెప్పానని భారం అంతా దింపేచుకున్నారని మాట్లాడుతుంది. ఇక వెంటనే కృష్ణ అంటే నీ ఉద్దేశం ఏంటి నా భర్త నీ చేతిలో పెట్టి నీతో పంపించాలా చూశారా తయార సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతుందో అని అంటుంది వెంటనే నాకెందుకు సిగ్గు, నీకు భర్త కాకముందే నాకు ప్రియుడు అని మాట్లాడుతుంది. ఆ మాటలకు కృష్ణ కోపంగా అంటే నీ ఉద్దేశం ఏంటి ముకుందా అని అంటే నా ప్రియని నేను కావాలను కోరుకుంటున్నాను అందులో తప్పేముంది అని అయినా నేను ఆదర్శ కాపురం చేస్తే మురారిని మనసులో పెట్టుకొని అప్పుడు అది తప్పు అవుతుంది కానీ లేదంటే తప్ప ఎలా అవుతుంది అని అంటుంది

Krishna Mukunda Murari Today Episode March 12 2024 Episode 416 highlights
Krishna Mukunda Murari Today Episode March 12 2024 Episode 416 highlights

అందుకే ఇన్నాళ్లు భరించాను ఈరోజు ఇంకా నా వల్ల కాక బయట పడిపోయాను అని అంటుంది. నేను ఏనాటకాలు ఆడకుండా ఆదర్శ్ కి నిజం చెప్పేశాను అని అంటుంది నేను చేసిన తప్పు కాదు నోటికి నూరుపాళ్ళు నేను చేసింది తప్పు కాదు అని ముకుంద భావిస్తుంది ఇటువంటి నీ కృష్ణ ముకుంద నిన్ను చూస్తుంటే అసహ్యం వేస్తుంది నిన్ను చూస్తుంటే నాకు ఒళ్లంతా జర్రులు పారినట్టుగా ఉంది. ఇలా సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడే ఆడదాన్ని మీరు ఎక్కడైనా చూశారా మొహం మీద ఉమ్మేయాలనిపిస్తుంది అని అనడంతో వెంటనే ముకుంద కృష్ణ అని గట్టిగా తన మీదకు చేరుతుంది కానీ కొట్టకుండా అలానే ఉంటుంది ఇక ఏంటి కృష్ణ ఏంటి కృష్ణ చెప్పుమానం మర్యాద నీకు అసలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంకా నన్ను కొట్టడానికి చెయ్యెత్తుతున్నావా అని అంటుంది. చేనేది ఒక బతుకేనా నీ సిగ్గులేని బతుకు పౌరుషం కూడానా అని అంటుంది ఇలాంటి బతుకు బతికిన ఒకటే చచ్చినా ఒకటే అని అంటుంది. నా మాటలకు ఏ కృష్ణ నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు ఇంతకి ఇంత దాని గురించి తీరుతావు అని అంటుంది ముకుందా తప్పు చేసింది నేను కాదు నువ్వు అందుకే నేను ఎందుకు అనుభవిస్తాను అని అంటుంది నన్ను ఇంతమంది ముందు కొట్టావు నానా మాటలు అన్నావు అయినా నేను భరిస్తున్నాను కృష్ణ ఈ తప్పుకు నువ్వు శిక్ష అనుభవించే రోజు ముందు ఉంటుంది అని అంటుంది. అసలు ముకుందని ఎందుకు బాధ పెట్టాను అందరిలో ఎందుకు అవమానించాను అని బాధపడే రోజు ఒకటి వస్తుంది కృష్ణ గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటుంది. ఇక అలానే ఏడుస్తూ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ముకుంద ఎప్పటికీ ఇంటికి తిరిగి రాను అన్నట్టుగా మాట్లాడి వెళ్ళిపోతుంది.

Krishna Mukunda Murari Today Episode March 12 2024 Episode 416 highlights
Krishna Mukunda Murari Today Episode March 12 2024 Episode 416 highlights

ఇక ఆదర్శ్ మాట్లాడటం మొదలు పెడతాడు చూశారుగా ఇప్పుడు మీకు సంతోషంగా ఉందా నన్నెందుకు తీసుకువచ్చారు నా జీవితంలో మీరేం జరగాలని కోరుకున్నారో ఇప్పుడు అదే జరిగింది కదా, ముకుంద వెళ్లిపోయింది ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయింది. అసలు మీరు మనుషులేనా మీకు మనసుందా, నేను ప్రశాంతంగా బతుకుతుంటే ఈ నన్ను ఇలా తీసుకొచ్చి, ఇప్పుడు ఇలా ముకుంద వెళ్లిపోవడానికి కారణం అయ్యారు అని అంటాడు. వెంటనే కృష్ణమూర్తి చూసి మిమ్మల్ని చూడాలంటే అని నాకు అసహ్యంగా ఉంది అని పైకి వెళ్ళిపోతాడు. రేవతి జరిగిందంతా చూసి బాధపడుతూ ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్లిందో అని రేవతి బాధగా ఏడుస్తూ ఉంటుంది. మధు ఎంత చెప్పినా రేవతి మాత్రం బాధపడుతూనే ఉంటుంది.

Krishna Mukunda Murari Today Episode March 12 2024 Episode 416 highlights
Krishna Mukunda Murari Today Episode March 12 2024 Episode 416 highlights

ఇక కృష్ణా రూమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత చూశారా ముకుందా ఎలా మాట్లాడిందో ఎందుకు తెగిస్తుంది అని నేను అనుకోలేదు ఏసీబీ సార్ అని అంటే నేను ఊహించాను కృష్ణ ఏదో ఒక రోజు ఇలా జరుగుతుందని నేను ముందే ఊహించాను. ఇంతకు ముందులాగా ఏదో కారణం చెప్పే శోభనం ఆపేస్తుందని అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ఆదర్శ ఎలా ఓదార్చలో పెద్దమ్మకు ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు అని మురారి అంటాడు. ఇక ఇద్దరు కలిసి ఆలోచిస్తూ ఉండగా మధు వచ్చి పెద్దమ్మ బాధపడుతుంది ఎవరు చెప్పినా కానీ వినట్లేదు అని అంటే పెద్దమని ఓదార్చడానికి కృష్ణ మురారి ఇద్దరు కిందకి వస్తూ ఉంటే ఆదర్శ కోపంగా బ్యాక్ పెట్టుకుని వెళుతూ ఉంటాడు ఇక కృష్ణ మురారి ఇద్దరు ఆదర్శిని ఆపుతారు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అంటే ఎక్కడ నుంచి వచ్చాను అక్కడికే అని అంటాడు అంటే నువ్వు ఇలా వెళ్ళిపోతే ఎలాగో మళ్లీ ముకుంద మనసు మార్చుకుని ఇంటికి వస్తుంది కదా అని కృష్ణ అంటుంది ఇక ఆదర్శం అంటే ఇప్పుడు కింద మనసు మార్చుకొని ఇంటికి వచ్చిన తరువాత, నన్ను ప్రేమించమని బ్రతిమిలాడుకోవాలా అని అంటాడు. మీరు ఇక్కడికి నన్ను ముకుందా తో కలిసి ఉండడానికి తీసుకొచ్చారు అలాంటిది ఇక్కడ ముకుందలేదు. నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను అని ఆదర్శ వెళ్ళిపోతుంటే కృష్ణ ఆపి అసలు తప్పు చేసింది ముకుంద అయితే నువ్వు ఎందుకు వెళ్లడం అని అంటుంది.నువ్వు ఆ మాట అనొద్దు కృష్ణ తను తప్పు చేయలేదు తప్పు చేసింది నువ్వు.నువ్వు చేసిన తప్పుని ముకుందని ఎందుకు బయటకు పంపించేశావు తను వెళ్ళిపోవడానికి ఈరోజు ఈ పరిస్థితుల్లో నేను ఉండడానికి కారణం నువ్వే కృష్ణ అని అంటాడు. వెంటనే మురారి గట్టిగా ఆపుతావా అని అంటాడు. అసలు నా భార్య అనే హక్కు నీకు ఎవరు ఇచ్చారు అని గట్టిగా మాట్లాడతాడు మురారి మళ్ళీ ఏంట్రా గొడవ అని రేవతి అడ్డుపడబోతుంది. కృష్ణ తప్పుచేసిందని అంటే నేను ఎలా ఊరుకుంటాను అనిఅంటాడు మురారి.

Krishna Mukunda Murari Today Episode March 12 2024 Episode 416 highlights
Krishna Mukunda Murari Today Episode March 12 2024 Episode 416 highlights

ఇక కృష్ణుని సపోర్ట్ చేసి మురారి ఆదర్శం మీద కోప్పడతాడు అసలు ఏం తప్పు చేసింది కృష్ణ మీ ఇద్దరూ అక్కడ చేయాలనుకున్నది తప్ప, మేము ఒకటి అవ్వకుండా మీరు ఒకటి అయిన తర్వాతే మేము కూడా ఒకటి అవ్వాలనుకుంటే అది తప్ప నీ సంతోషంలో తన సంతోషం వెతుక్కుంది అది తప్ప అని అడుగుతారు తప్ప ఏదైనా జరిగింది అంటే అది నా వల్ల జరిగింది. నువ్వు ముఖం దాని ప్రేమిస్తున్నావని చెప్పినప్పుడు నీకోసం ఆలోచించకుండా నేను కూడా ముఖంతో ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పినట్టయితే అసలు ఈ గొడవ లేదు కాదు కదా చెప్పకుండా తప్పు చేసింది నేను నన్ను వదిలేసి ఏం జరిగినా కృష్ణ అని అంటారేంటి. అసలు కృష్ణయ్య తప్పు చేయలేదు పెద్దమ్మ మీరు చెప్పండి అసలు కృష్ణ వీళ్ళ కోసం ఎంత చేసిందో మీకు తెలియదా అని అంటాడు. అసలు దినంతటికీ కారణం నువ్వే ఆదర్శం నువ్వు ఒక చేతకాని వాడివి అందుకనే నీవల్ల ఇదంతా జరిగింది నువ్వు ఆ రోజే ముకుందా ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు విని ఆపేసి ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు ఇలా ఉండేది కాదు కదా అని అంటాడు ఆపేస్తే ఏం జరిగేది రా అని అంటాడు ఆదర్శ ఇలా అయితే జరిగేది కాదు కదరా అని అంటాడు మురారి. మురారి మాటలకు ఆదర్శ కోపంతో అవ్వను తప్పంతా నాదే మీరు నాకోసం ఇదంతా చేయకుండా ఉండాల్సింది అని అంటాడు. ఇక నువ్వు పెద్దమ్మకి మాట ఇచ్చావు కదా ఆదర్శం తను వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నేను వచ్చే దాకా నువ్వు ఇంట్లోనే ఉండాలి అంటే సరే అన్నావు కదా మరి ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్తున్నావు పెద్దమ్మ వచ్చేదాకా ఉండాల్సింది అని ప్రశ్న ఉంటుంది ఇక వెంటనే ముకుందని మేము తీసుకొస్తాము నువ్వు పెద్దమ్మ వచ్చేదాకా ఇద్దరు ఇంట్లోనే ఉండి తీరాలి అని మురారి అంటాడు. ఇక బలవంతంగా రేవతి ఆదర్శ్ ని రూమ్ లోకి తీసుకు వెళుతుంది మధు బ్యాక్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్తాడు ఇక కృష్ణా మురారి ఇద్దరు రూమ్ లోకి వెళ్తారు.

Krishna Mukunda Murari Today Episode March 12 2024 Episode 416 highlights
Krishna Mukunda Murari Today Episode March 12 2024 Episode 416 highlights

ఇక చూసారా ఏసిపి సార్ ఆదర్శ్ కూడా నాదే తప్పు అంటున్నాడు నేను అన్ని తప్పులు చేసినాను అని అంటుంది ఆదర్శన కోపంలో అలానే మాట్లాడతాలే నువ్వు అవన్నీ పట్టించుకోవద్దు అని మురారి కృష్ణ గోదారిస్తాడు మంచి చేస్తే చెడు అది జరుగుతుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎసిపి సార్ ముకుంద ఎక్కడికి వెళ్లిందో తెలియదు పెద్దమ్మతయ్య వస్తే ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు అని కృష్ణ టెన్షన్ పడుతుంది కోపంలో వెళ్తుంది లేదని వచ్చేస్తుంది అని మురారి అంటాడు దాని గురించి మీకు తెలియజేసేది అని కృష్ణ ముకుంద కి ఫోన్ చేస్తుంది అక్కడికి వెళ్లిన ఆలోచనలో పడుతుంది. ఎక్కడికి వెళుతుంది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి ఉంటుంది అని అంటాడు మురారి కానీ కృష్ణ మాత్రం భయపడుతూ ఉంటుంది. ముకుందని ఎలాగైనా సరే ఉదయం మనం ఇక్కడ తీసుకువద్దాము అని మురారి రమేష్ చేస్తాడు సరే అని ఇద్దరుఒకరికొకరు సద్ది చెప్పుకుంటారు.ఇక మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే ఆదర్శ ఇంట్లో ఒక్కడే ఉండి కృష్ణ అన్నమాట ఇంట్లో జరిగిన గొడవలన్నీ గుర్తుచేసుకొని మందు తాగాలనుకుంటాడు ఇక అప్పుడే రేవతి అక్కడికి వస్తే నాకు ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకురా పిన్ని అని అంటాడు మధు వచ్చి పెద్దవాళ్ళని వాటర్ బాటిల్ అడిగి మందు తాగే పరిస్థితిలో ఉన్నావా నువ్వు అని అంటాడు నువ్వే నాకు నీతో చెప్తున్నావా అని అంటాడు ఆదర్శక ఆదర్శ్ కోపంగా నేను వాటర్ కలుపుకోకుండా అయినా మందు తాగేస్తాను నేనున్న బాధ అలాంటిదే మందు బాటిల్ ఓపెన్ చేసి తాగుతూ ఉంటాడు అప్పుడే మురారి కృష్ణ ఇద్దరు, కిందకి వస్తారు ఆదర్శ మందు తాగడం చూసి షాక్ అవుతారు.

రేపటి ఎపిసోడ్ లో టీవీలో 30 ఏళ్ల అమ్మాయి రైలు కిందపడి చనిపోయినట్టు వార్త వస్తుంది అది చూసి కంగారుగా రేవతి మన ముకుందే అమ్మాయి అని చెప్పి కుప్పకూలిపోయి ఏడుస్తూ ఉంటుంది ఇక వెంటనే ఆదర్శప్పడికే బాగా తాగి ఉండడం వల్ల కృష్ణ దగ్గరికి వచ్చి నా భార్య చావడానికి నువ్వే కారణం తనను చనిపోవడానికి కారణం నువ్వే అని ఒప్పుకుంటావా లేదా అని అంటాడు.

Related posts

BrahmaMudi:అపర్ణని క్షమాపణ కోరిన అసలు మాయ.. రుద్రానికి హార్ట్ ఎటాక్ తెప్పించిన కావ్య.. బిడ్డ కోసం రాజ్, కావ్య ల నిర్ణయం..

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema:ఆఫీసులో పద్మావతి, విక్కీ రిలేషన్ బయటపడనుందా? సుగుణ కోరిక.. యశోదర్ ఇంటికి పద్మావతి వెళ్లనుందా?

bharani jella

Manamey: మ‌న‌మే మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్‌.. హిట్ కొట్టాలంటే శ‌ర్వానంద్ ఎంత రాబట్టాలి..?

kavya N

Kajal Aggarwal: కాజ‌ల్ చేతికి ఉన్న ఆ వాచ్ ఖ‌రీదెంతో తెలుసా.. ఓ కారు కొనేయొచ్చు!

kavya N

NTR – Anushka: ఎన్టీఆర్‌, అనుష్క కాంబినేష‌న్ లో మిస్ అయిన మూడు క్రేజీ చిత్రాలు ఏవో తెలుసా?

kavya N

Rashmika Mandanna: ఎన్టీఆర్ సినిమాకు ర‌ష్మిక షాకింగ్ కండీష‌న్స్‌.. కొంచెం ఓవర్ అయినట్లు ఉంది కదా..?

kavya N

Kajal Aggarwal: నాక‌న్నా ఆ హీరోయిన్లంటేనే గౌత‌మ్ కు ఎక్కువ ఇష్టం.. భ‌ర్త‌పై కాజ‌ల్ ఓపెన్ కామెంట్స్‌!

kavya N

Karthika Deepam 2 June 6th 2024 Episode: కొడుకును అనుమానించిన కాంచన.. కార్తీక్ కి థాంక్స్ చెప్పిన దీప..!

Saranya Koduri

Star Maa: వచ్చేవారం ముగియనున్న స్టార్ మా సీరియల్స్ ఇవే..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న భయపెట్టే దెయ్యం మూవీ.. ఈ హారర్ మూవీ ని ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Netflix Top Trending Movies And Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 10 మూవీస్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Maharaja OTT: ఓటిటి ప్లాట్ఫారం ఫిక్స్ చేసుకున్న విజయ్ సేతుపతి 50వ మూవీ..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో భారీ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసిన వెబ్ సిరీస్.. తొలివారం లోనే భారీ వ్యూస్..!

Saranya Koduri

Sharwanand: శ‌ర్వానంద్ కు కొత్త ట్యాగ్ ఇచ్చిన నిర్మాత‌.. ఇక‌పై హీరోగారిని అలానే పిల‌వాలి!!

kavya N

Brahmamudi June 06 Episode 429:దొరికేసిన అసలు మాయ.. అనామికను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టించిన స్వప్న.. రుద్రాణి దెబ్బకి కోమాలోకి మాయ..

bharani jella